Balimheide geeft opnieuw wat van haar geheimen prijs. De afgelopen dagen én nachten waren er meer dan 40 vrijwilligers actief in het gebied. Dat leverde ruim honderd nieuwe soorten op voor het gebied. Natuurspecialisten van alle aard registreerden meer dan 1500 waarnemingen, terwijl er nog ruim 500 dieren en planten wachten op verdere determinatie.
Natuurpunt en vzw Levend Zand organiseerdeneen biodiversiteitsweekend op Balimgronden (Kristalpark) te Lommel. Onder leiding van deskundigen werd onder meer het nieuwe natuurgebied Balimheide binnenstebuiten gekeerd, om nog voor de aanleg van het geplande zonnepark van ruim 100 hectare een beter beeld van de plaatselijke flora en fauna te verkrijgen.
Op het programma stonden gerichte zoektochten naar uiteenlopende planten- en dierensoorten. Het weekend bleek al gauw heel vruchtbaar met ruim honderd nieuwe soorten die voor het gebied werden opgemerkt en heel wat bijzondere soorten die herbevestigd werden.
Tot de meest opvallende nieuwe soorten van het weekend rekenen we een gezonde populatie geelsprietdikkopje, een dagvlindersoort die het moeilijk heeft in Vlaanderen, maar die het op Balimheide uitstekend doet. Zeer bijzonder was ook de waarneming van de gele kruiper op een lichtval, een loopkeversoort die de afgelopen 10 jaren slechts op vier andere locaties in Vlaanderen werd gemeld. Bij de mieren viel er ook uitstekend nieuws te rapen met de waarneming van twee individuen sabelmier waaronder een jonge koningin. Deze mier dringt de nesten van de zaadmier binnen en neemt de kolonie over. Nog opvallend was de aanwezigheid van alle soortengroepen muizen: zowel ware muizen, woelmuizen als spitsmuizen blijken goed vertegenwoordigd, een indicatie dat het gebied uitstekend scoort wat betreft voedselaanbod.
Soorten die niet meteen duidelijk te determineren waren, worden nu verder onderzocht in het labo. Het gaat daarbij meestal over kleine insecten die in vallen terechtkwamen en in veel gevallen pas onder de microscoop hun geheimen prijsgeven. Naar verwachting zal het nog een viertal maanden duren voor alle gegevens van het weekend verwerkt zijn, maar we kunnen nu al van een groot succes spreken.
Natuurpunt en Levend Zand kijken met grote tevredenheid terug op een uiterst geslaagd biodiversiteitsweekend. De intensieve zoektocht naar soorten gedurende meerdere dagen en nachten en met verschillende specialisten zorgt voor een uniek beeld en een unieke uitwisseling. Balimheide heeft ongetwijfeld nog heel wat verrassingen in petto, maar het gebied heeft dit weekend ook weer wat van haar geheimen prijsgegeven.