De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente.
Voor Lommel betekent dat concreet 4 791 806 euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord : de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenaren-pensioenen over èn geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte.
Dat vernam N-VA-schepen Karel Wieërs van de N-VA-ministers uit de Regering van Minister-President Jan Jambon.
Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds – de belangrijkste inkomsten-bron voor onze steden en gemeenten – de komende jaren met 3,5 % groeien.
De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven zodat ze de komende jaren sterk blijven investeren.
Financieel staan veel steden en gemeenten er niet goed voor.
De Vlaamse Regering komt hen nu te hulp met 1,33 miljard aan extra middelen.
“ Dat komt niet alleen de inwoners ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen “, verduidelijkt N-VA-schepen Johan Bosmans.
“ Met dit geld kunnen we onze stad ècht beter maken.
N-VA Lommel wil dat de stad met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in o.m. fietspaden, veilige wegen en groenere omgevingen ”, vult schepen Karel Wieërs aan.