Op de Stadslaan in Lommel werden vandaag vier nieuwe oversteekplaatsen aangelegd. Het gaat om het kruispunt Adelberg en Gasstraat en de kruisingen van de Koning Albertlaan met de Kapelstraat, de Molenstraat en de Mudakkers. Uit tellingen uitgevoerd door studiebureau Mint blijkt dat vooral fietsers de Stadslaan heel gespreid oversteken. Met de nieuwe zebrapaden creëren we veilige oversteken voor alle zachte weggebruikers.
Er werd gekozen voor voetgangersoversteken omdat heel wat fietsers verwachten dat ze voorrang hebben op fietsoversteekplaatsen, wat niet het geval is. Daardoor kunnen mogelijk onveilige verkeerssituaties ontstaan. Fietsers kunnen via de voetgangersoversteekplaatsen wel met voorrang oversteken, tenminste wanneer ze afstappen en via het zebrapad oversteken.