Dr. Vic Mennen stelt een nieuwe publicatie voor, gewijd aan de geschiedenis en de naamgeving van de Lommelse waterlopen en de aanpalende beekvalleien. Ze is opgevat als een landschapshistorische en naamkundige verkenning, en niet enkel de natuurminnaar, maar ook de liefhebber van taal, archeologie en lokale geschiedenis komt aan zijn trekken. De publicatie telt meer dan zestig pagina’s en is …

Op zondag 16 juni 2019 van 14.00 u tot 15.00 u
Gratis
In het Museum De Kolonie – Kolonie(straat) 77 te 3920 Lommel
Foto: Museum De Kolonie