Als werkgever kan men bij bepaalde gelegenheden een geschenk aanbieden aan de werknemers. Dit kan in geld of in vorm van geschenkencheques.

Het maximumbedrag dat de werkgever kan toekennen is dan ook vrij van socialezekerheidsbijdragen. Indien de waarde van de geschenken deze grenzen overschrijdt, zijn socialezekerheidsbijdragen verschuldigd op de totale waarde ervan.

Maximumbedragen per gelegenheid
Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaas

40 euro per werknemer + 40 euro per kind ten laste
Huwelijk of wettelijke samenwoning

245 euro
Pensioen en vervroegd pensioen (niet in geval van SWT)

40 euro per dienstjaar met een minimum van 120 euro en maximum van 1000 euro en een minimum anciënniteit van 3 jaar
Anciënniteit in het bedrijf

25 jaar = 1 maal bedrag van het bruto belastbaar maandinkomen
35 jaar = 2 maal bedrag van het bruto belastbaar maandinkomen

Bron en info: Easypay Group Lommel
Louis Pasteurstraat 17 A te 3920 Lommel

Diensten op dit adres:
Sociaal secretariaat
Tel.: +32(0)11 53 18 38
Fax: +32(0)11 60 67 97
Email: [email protected]