Sedert 1/1/2019 is er geen bijdrage verschuldigd voor het kwartaal waarin een zelfstandige een rustpensioen in de hoedanigheid van zelfstandige bekomt nadat hij de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt, op voorwaarde dat hij een einde stelt aan zijn beroepsactiviteit tijdens dat kwartaal.

Bron en info:
EASYPAY GROUP Overpelt
Industrielaan 16, 3900 Overpelt
Telefoon: 011 53 18 38