Door het warme weer van de afgelopen dagen neemt de kans op bloei van blauwalgen toe, vooral op stilstaand of traag stromend water. Op het kanaal Bocholt- Herentals en het kanaal naar Beverlo werden drijflagen waargenomen.

Na staalname bevestigt de VMM de aanwezigheid van toxische blauwalgen in het kanaal Bocholt – Herentals. In het kanaal naar Beverlo blijkt het om groenalgen te gaan die niet toxisch zijn.

Blauwalgen vormen een potentieel risico voor de volksgezondheid en kunnen schadelijk zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Ook het besproeien van gewassen houdt een risico in aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig blijven en de verstuivingswolk bij besproeiing hinderlijk kan zijn voor omwonenden.

Blauwalgen kunnen o.a. huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken. Hierdoor is alle contact met besmet water door mens en dier te vermijden. Meer informatie over blauwalgen kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Milieumaatschappijwww.blauwalgen.be

Captatie- en recreatieverbod
Vanaf vandaag gelden volgende maatregelen voor het kanaal Bocholt-Herentals op het grondgebied van de provincie Limburg:

  • Binnen een straal van 100 meter van de drijflaag is het verboden om water te capteren voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee;
  • Binnen een straal van 100 meter van de drijflaag is elke vorm van zachte recreatie verboden. Met zachte recreatie wordt o.a. kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,… bedoeld. Pleziervaart valt buiten zachte recreatie.

Dit verbod is een aanvullend besluit. Het geldende captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen blijft behouden. Meer informatie is terug te vinden op de website www.crisis-limburg.be

Ondanks het aantrekkelijke idee van verfrissing, geldt er een algemeen zwemverbod in deze waterlopen.