Verslag gemeenteraad dd. 26-03-2019 – openbare zitting – Goedkeuring

Beleidsnota 2019-2024 – Goedkeuring

Peter Vanderkrieken + Jeugd
Opening Tutterweg en verdeling/verkoop prentenboek – Goedkeuring

Karel Wieërs – Juridische dienst
Voordracht twee commissarissen EVA vzw Toerisme Lommel – Goedkeuring
Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering EVA vzw Toerisme Lommel – Vaststelling
Aanduiden vertegenwoordiger vzw Toerisme Limburg – Goedkeuring
Aanduiding afgevaardigde en plaatsvervanger interlokale vereniging Kunstacademie Noord-Limburg – Goedkeuring
Voordracht vaste plaatsvervanger Algemeen Comité Limburg.net – Goedkeuring
Intrekking voordracht kandidaat-bestuurder IGL – Goedkeuring
Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering/jaarvergadering Fluvius o.v. – Goedkeuring
Aanduiden kandidaat bestuurders Landwaarts CVBA – Goedkeuring

Sophie Loots – R.O. / Planning en mobiliteit
Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende Posterijstraat – Goedkeuring

Openbare werken
Overlagingswerken 2019 – goedkeuring ontwerp – Goedkeuring

Joris Mertens – Milieu
Stedelijk visreglement – Goedkeuring
R.O. / Planning en mobiliteit
Goedkeuring benoeming leden gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) voor de periode van de legislatuur – Goedkeuring

Johan Bosmans – Financiën
Retributiereglement op het aanbieden van restafval afkomstig van markten, kermissen, evenementen en circussen – Goedkeuring

Bob Nijs – Grondbeleid
Aankoop perceel in verkaveling Balendijk (Stadslaan), opname ervan in het openbaar domein en wijziging van het wegtracé – Goedkeuring

Politie
Aanvraag detachering ter vervanging van 5 personeelsleden die 4/5de werken – Goedkeuring
Vacantverklaring 1 functie: inspecteur – Goedkeuring
Goedkeuring bestek “aankoop signalisatiejassen klasse 3 voor geüniformeerden” – Goedkeuring
Aankoop combi VW T6 – Goedkeuring

Secretariaat & archief
Zandtapijtententoonstelling (voor3920Lommel) – Kennisneming
Opfleuren van het toeristisch seizoen (voor3920Lommel) – Kennisneming
Noodasiel (PVDA) – Kennisneming
Asbest op het containerpark (PVDA) – Kennisneming
Kunstwerk in de Kerkstraat (PVDA) – Kennisneming-
Racen in de Kerkstraat (PVDA) – Kennisneming-
Het Parelstrand (PVDA) – Kennisneming