De meeste mensen willen het liefst zolang mogelijk thuis blijven wonen. Helaas is dit vaak niet mogelijk omdat de woning niet aangepast is aan de noden. In zulke situaties bestaan er kleine hulpmiddelen en woningaanpassingen die het comfort van de zorgbehoevende en zijn mantelzorgers kan verhogen. Tijdens deze infosessie maakt u kennis met het uitgebreide aanbod hulpmiddelen. We stellen ook incontinentiemateriaal voor en we ïnformeren u over wat u allemaal tijdelijk kan gebruiken vanuit de uitleendienst.

Dienstencentrum ’t Trefpunt Kapittelhof 1 te 3920 Lommel
Donderdag 14 juni 2018 van 14 tot 16u
toegang is gratis
Reservaties: Bel naar 011 397 102
[email protected]
Organisatie : Dienstencentrum ‘t Trefpunt