Ofschoon het statuut van de halftijds bruggepensioneerde werd afgeschaft op 1 januari 2012 en er sindsdien geen nieuwe dossiers voor halftijds bruggepensioneerden meer konden worden opgemaakt, kunnen de toen bestaande halftijds bruggepensioneerden nog steeds deel uitmaken van uw personeelsgegevensbestand. Voor deze ex-werknemer stijgt het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering vanaf 1 juli 2019.

Nieuwe dag- en maandbedragen werkloosheidsuitkering
Vanaf 1 juli 2019 ontvangen de halftijds bruggepensioneerden de volgende bedragen:

  Dagbedrag vóór 1 juli 2019 Maandbedrag vóór 1 juli 2019 Dagbedrag vanaf 1 juli 2019 Maandbedrag vanaf 1 juli 2019
Gezinshoofden 17,04 EUR 443,04 EUR 17,45 EUR 453,70 EUR

Geen aanpassing van de bedrijfstoeslag

In tegenstelling tot de werkloosheidsuitkering, wijzigt er niets aan de aanvullende vergoeding die de werkgever dient te betalen aan de halftijds bruggepensioneerde.

Nieuwe berekening RSZ-werknemersinhouding
Aangezien de werkgever op de som van beide bedragen een RSZ-werknemersinhouding moet berekenen en doorstorten en de werkloosheidsuitkering stijgt, heeft dit dus gevolgen voor de berekening van de werknemersinhouding!

De werkgever zal dus moeten nakijken of er nog halftijds bruggepensioneerden in het personeelsbestand zitten en zal het informatief bedrag van de werkloosheidsuitkering moeten aanpassen. Op die manier kan de werkgever de nieuwe RSZ-werknemersinhouding berekenen.

Geen nieuwe grensbedragen bij werknemersinhouding
De RSZ-werknemersinhouding (standaard 4,5% op werkloosheidsvergoeding + bedrijfstoeslag) mag niet tot gevolg hebben dat het bedrag van de totale vergoeding onder een welbepaald minimum zakt.

Ter herinnering: vanaf 1 september 2018 zijn de geldende minima:
873,11 EUR voor een halftijds bruggepensioneerde met gezinslast
724,86 EUR voor een halftijds bruggepensioneerde zonder gezinslast

Bron en info Easypay Group  Industrielaan 16, 3900 Pelt, België
+32 11 53 18 38