“Europa op de tweesprong” door Frans Baron van Daele.
Op zondag 25 februari 2018 om 10u.

Franciskus Romanus Rumoldus (Frans) Baron van Daele werd in 1947 in Oostburg (Zeeus-Vlaanderen) geboren. Zijn ambtelijke en diplomatieke loopbaan omspant ruim 40 jaar. Hij studeerde Romaanse filologie aan de KUL.
Hij was ondermeer ambassadeur in Italië en de Verenigde Staten en vertegenwoordigde het land bij de EU, de Veiligheidsraad van de VN, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en was kabinetschef van meerdere ministers van Buitenlandse Zaken. Van 2010 tot 2012 was van Daele kabinetschef van Herman Van Rompuy.
Hij wordt algemeen gezien als een man die achter de schermen compromissen uitwerkt, met een scherp oog voor uitvoerbaarheid.

Het onderwerp van de causerie luidt; “Europa op de tweesprong”. Een actueler thema is moeilijk denkbaar nu Engeland de EU verliet en zo in zwaar weer terechtkwam.
“Brittannia rules the waves!”. Ik vrees van niet, maar ook onze Catalaanse vrienden staan in spagaat: hoe independencia verzoenen met Europa??

The New York Summit provides email senders and receivers from around the world a unique opportunity to come together and discuss that thing we emailed you about.

INSCHRIJVEN UITERLIJK 16.02.2018 per mail naar [email protected] met de vermelding “aperitiefcauserie” en het aantal personen of telefonisch op het nummer 011 55 36 98 op woensdag 14 februari tussen 17 en 19u.

Programma:

10u. ontvangst
10.30u. causerie
11.30u. vraagstelling
12-13u. aperitief

De toegang is gratis, maar we zijn u zeer erkentelijk voor uw vrije bijdrage, die u in de urne bij de ingang kunt deponeren.