Per jaar hebben werknemers recht op tien wettelijke feestdagen. Niet Pasen zelf, maar Paasmaandag is één van de 10 wettelijke feestdagen. Alle regels inzake feestdagen en vervangingsfeestdagen zijn dus van toepassing op Paasmaandag en niet op Pasen/Paaszondag zelf.

Op deze dagen mogen de werknemers in principe niet werken. Indien de werknemer arbeid levert op een feestdag, dan heeft hij recht op inhaalrust.

Maar hoe zit het in elkaar voor deeltijdse werknemers?

Indien de arbeidsregeling verdeeld is over vijf of zes dagen per week, dan heeft de werknemer recht op de feestdagen die samenvallen met zijn gewone werkdagen. Indien de deeltijdse werknemer bv. normaal gezien werkt op maandag, dinsdag en donderdag, dan zal hij dezelfde rechten hebben als een voltijdse werknemer, wat betreft Paasmaandag.

Als de arbeidsregeling van de werknemer verdeeld is over minder dan vijf dagen per week, dan heeft de werknemer recht op de feestdagen die samenvallen met de dag waarop hij gewoonlijk werkt. Indien een werknemer bv. nooit werkt op maandag, dan zal hij geen recht hebben op de vervangingsdag voor Paasmaandag.

Voor deeltijdse werknemers met een variabel werkrooster is dit nog anders. Deeltijdse werknemers met een variabel rooster hebben recht op de feestdagen die samenvallen met een werkdag die op hun werkrooster voorkomt zoals dit hen in principe minstens vijf werkdagen op voorhand werd meegedeeld. Indien de werknemer volgens zijn rooster niet moet werken op de feestdag, heeft hij recht op een vervangingsloon dat overeenstemt met het loon dat de werknemer verdient in de loop van de vier weken die de feestdag voorafgaan, gedeeld door het aantal werkelijk gepresteerde dagen gedurende deze periode.

Bron en info: Easypay Group Adres: Industrielaan 16, 3900 Pelt
Telefoon: 011 53 18 38