Dagorde open zitting Zitting van 26 februari 2019 om 20 u

Verslag gemeenteraad dd. 29-01-2019- openbare zitting + Zittingsverslag 29-01-2019 – Goedkeuring

Ontslag raadslid – onderzoek geloofsbrief – installatie en eedaflegging vervangend raadslid – rangorde raadsleden – Goedkeuring
Aanpassing arbeidsreglement stedelijke basisscholen – Goedkeuring
Voordracht 11 kandidaat-bestuurders vzw Toerisme Lommel – Goedkeuring
Aanduiden vertegenwoordiger stad in de algemene vergadering van vzw Toerisme Lommel met opdracht – Goedkeuring
Voordracht 5 leden van categorie B algemene vergadering vzw Erfgoed Lommel – Goedkeuring
Voordracht twee commissarissen vzw Erfgoed Lommel – Goedkeuring
Aanduiden leden vaste commissie van advies vzw Erfgoed Lommel – Goedkeuring
Voordracht 11 kandidaat-bestuurders vzw Erfgoed Lommel – Goedkeuring
Aanduiden vertegenwoordiger van lid categorie A algemene vergadering vzw Erfgoed Lommel – Goedkeuring
Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de Frans Van Hamstraat ter hoogte van de ingang Burgemeesterspark – verboden toegang voor iedere bestuurder – Goedkeuring
Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de Stationsstraat ter hoogte van de ingang Burgemeesterspark – verboden toegang voor iedere bestuurder – Goedkeuring
Aanvullende reglement op het wegverkeer betreffende de Molenstraat (tussen Koning Albertlaan en Lutlommel) – snelheidsmaatregelen – Goedkeuring
Verbouwing foyer Cultuurcentrum Adelberg – Goedkeuring starten procedure en publicatie – Goedkeuring
Goedkeuren stedelijk subsidiereglement voor de aankoop van herbruikbare luiers – Goedkeuring
Goedkeuren subsidiereglement voor de volledige, verplichte afkoppeling van afval- en hemelwater op privédomein – Goedkeuring
Vaststellen dagelijks bestuur en verlenen van visum – Goedkeuring
Overeenkomst Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid – Goedkeuring
Toelage aan particulieren als compensatie voor nietbeschikbaarheid van riolering 2019 – Goedkeuring
Goedkeuring retributiereglement op werken aan
Concessie avondmarkt Koning Leopoldlaan – 2019 – Goedkeuring
Huurovereenkomst en huishoudelijk reglement tweede sporthal Wico-campus Sint-Jozef – Goedkeuring
Goedkeuren gratis grondafstand in verkaveling Schoolstraat, opname ervan in het openbaar domein en wijziging van het wegtracé – Goedkeuring
Aanvraag tot opmaak basisakte en doorverkoop percelen industriegrond met gebouw t/p Lodewijk de Raetstraat 53 – Goedkeuring
Lommel – Goedkeuring begroting 2019 door het federaal toezicht – Kennisneming
Aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering IGL – Goedkeuring
Mandaat vertegenwoordiger gewone algemene vergadering IGL – Vaststelling
Voordracht kandidaat-bestuurder IGL – Goedkeuring
Mandaat vertegenwoordiger bijzondere algemene vergadering Cipal DV – Vaststelling
Mandaat vertegenwoordiger bijzondere algemene vergadering Limburg.net – Vaststelling
Voordracht leden raad van bestuur Limburg.net – Goedkeuring
Voordracht afgevaardigde en vaste plaatsvervanger Algemeen Comité Limburg.net – Goedkeuring
Aanduiden vertegenwoordigers in de algemene vergadering en raad van bestuur van Kempisch Tehuis cvba – Goedkeuring
Voordracht vertegenwoordiger algemene en buitengewone algemene vergaderingen Fluvius Limburg o.v. – Goedkeuring
Mandaat vertegenwoordiger buitengewone algemene vergadering Fluvius en voordracht van kandidaat-lid voor regionaal bestuurcomité Noord en voor de raad van bestuur – Goedkeuring
Aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering PONTES – Goedkeuring
Mandaat vertegenwoordiger bijzondere algemene vergadering Pontes – Vaststelling
Voordracht bestuurders PONTES – Goedkeuring
Aanduiden vertegenwoordigers in Nuhma CVBA – Goedkeuring
Aanduiden vertegenwoordiger vzw Regionaal Landschap Lage Kempen – Goedkeuring
Aanduiden vertegenwoordiger in de algemene vergadering en raad van bestuur van ERSV Limburg – Goedkeuring
Aanduiden leden raad van bestuur AGB Lommel Patrimonium – Goedkeuring
Aanduiden leden raad van bestuur AGB Sport en Recreatie Lommel – Goedkeuring
Voordracht vertegenwoordigers Stedelijk Motorcrosscentrum Lommel vzw – Goedkeuring
Voordracht vertegenwoordigers De Kievit vzw – Goedkeuring
Aanduiden vertegenwoordiger voor het bekkenbestuur Maasbekken en Netebekken – Goedkeuring
Aanduiden vertegenwoordiger OVSG – Goedkeuring
opleiding drone-piloot – Goedkeuring
Praktische maatregel betreffende het toekennen van bepaalde Verlofstelsels aan het personeel van de lokale politie – Goedkeuring
Openstelling van de functie commissaris van politie (CP) afdeling operaties / interventie en verkeer – Goedkeuring
Vacantverklaring 1 functie: inspecteur – Goedkeuring
Fietsdiefstallen (PVDA) – Kennisneming
Aanpassing reglement kerkhof (CD&V) – Kennisneming
Locaties blokperiode studenten (CD&V) – Kennisneming
Tijdelijke verplaatsing Teutenmarkt (voor3920Lommel) – Kennisneming
Doorsteek parking centrum (voormalige WICO) en Mudakkers (voor3920Lommel) – Kennisneming
Ontwerp TORQUED GATE Gijs van Vaerenbergh (voor3920Lommel) – Kennisneming
Verkeerscirculatie na herinrichting centrum (SAMEN sp.a) – Kennisneming
Aanstelling (SAMEN sp.a) – Kennisneming
Losliggende fietspaden (SAMEN sp.a) – Kennisneming
Meysterbergen (SAMEN sp.a) – Kennisneming
Mogelijke verdere ontwikkeling Wonen aan het Water (SAMEN sp.a) – Kennisneming
Tijdelijke parking naast het Tuincafé (SAMEN sp.a) – Kennisneming
Vuilniszakkenbedeling in de wijken (SAMEN sp.a) – Kennisneming
Ondergrondse parkings in het centrum (SAMEN sp.a) – Kennisneming
European Masters in Lommel (SAMEN sp.a) – Kennisneming