Dagorde open zitting Zitting van 28 mei 2019
OPENBARE ZITTING
Bob Nijs: Secretariaat & archief
1 2019_GR_00226 Verslag gemeenteraad dd. 23-04-2019 – openbare zitting – Goedkeuring

Peter Vanderkrieken
Bibliotheek
2 2019_GR_00229 Samenstelling adviesraad bibliotheek – Goedkeuring

Karel Wieërs
Maatschappelijke dienstverlening
3 2019_GR_00205 Beslissing betreffende de aanpassing van de statuten van Welzijnsvereniging Welzijnsregio Noord-Limburg – Goedkeuring

Juridische dienst
4 2019_GR_00206 Mandaat vertegenwoordigers algemene vergadering Nolimpark DV – Vaststelling
5 2019_GR_00208 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering/jaarvergadering Fluvius Limburg – Goedkeuring
6 2019_GR_00209 Aanduiding vertegenwoordiger vzw Lidwina – Goedkeuring
7 2019_GR_00210 Aanduiden vertegenwoordiger VVSG – Goedkeuring
8 2019_GR_00211 Wijziging statuten AGB Sport en Recreatie Lommel – Goedkeuring
9 2019_GR_00212 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering, gewone vergadering IGL – Vaststelling
10 2019_GR_00213 Mandaat vertegenwoordiger bijzondere algemene vergadering Limburg.net – Vaststelling
11 2019_GR_00220 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering Limburg.net – Vaststelling
12 2019_GR_00215 Goedkeuren verlenging concessie jachthaven – Goedkeuring
13 2019_GR_00217 Goedkeuren dading inzake pachtbeëindiging – Goedkeuring
14 2019_GR_00227 Mandaat vertegenwoordiger gewone algemene vergadering Pontes – Vaststelling
15 2019_GR_00228 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering Cipal DV – Vaststelling

Sophie Loots
R.O. / Planning en mobiliteit
16 2019_GR_00230 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende Koningin Astridlaan – stopstreep aan kruispunt Koningin Astridlaan x Koning Leopoldlaan – Goedkeuring
17 2019_GR_00231 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende Balendijk – tonnagebeperking vanaf de N71 tot aan de Anton Philipsweg – Goedkeuring
18 2019_GR_00232 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende Speelpleinstraat – Voetgangersoversteekplaats ter hoogte van parking Soeverein – Goedkeuring
19 2019_GR_00233 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende Lommelse
Gracht – Fietspad – Goedkeuring

Joris Mertens
Milieu
20 2019_GR_00218 Subsidiereglement voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik gestelde stookolietanks – Goedkeuring
Klimaat
21 2019_GR_00219 Subsidiereglement voor dak- of zoldervloerisolatie, spouwmuurisolatie en kelder- of vloerisolatie – Goedkeuring

Johan Bosmans
Middenstand
22 2019_GR_00214 Aanpassing subsidiereglement “Lommel Loont” – Goedkeuring

Bob Nijs
Grondbeleid
23 2019_GR_00203 Goedkeuring aankoop eigendommen L’investa t/p Kerkstraat 31- 33 – Goedkeuring
24 2019_GR_00204 Aankoop stadslaan en gratis grondafstand bij omgevingsvergunning stedenbouwkundige handeling Koning Albertlaan/Molenstraat, opname ervan in het openbaar domein en wijziging wegtracé – Goedkeuring

Financiën
25 2019_GR_00202 PZ Lommel – Goedkeuring van de jaarrekening 2018 – Goedkeuring
26 2019_GR_00221 PolitieZone Lommel – Begrotingswijziging 1 2019 en meerjarenplan – Goedkeuring

Secretariaat&archief
27 2019_GR_00251 Buitenschoolse kinderopvang “De Kinderclub” (CD&V) – Kennisneming
28 2019_GR_00254 Uittredingsvergoedingen voor ex-schepenen (CD&V) –

Kennisneming
29 2019_GR_00253 Uittredingsvergoedingen voor burgemeesters en schepenen (NVA) – Kennisneming
30 2019_GR_00248 Werken Aquafin Leuken (voor3920Lommel) – Kennisneming
31 2019_GR_00247 Lommelpas / Lommelskado (voor3920Lommel) – Kennisneming
32 2019_GR_00255 WiFi4EU Gratis wifi voor iedereen in Europa (voor3920Lommel) –
Kennisneming
33 2019_GR_00256 Lommel SK (voor3920Lommel) – Kennisneming
34 2019_GR_00249 Gevaarlijke wandelpaden rond WZC Hoevezavel (PVDA) –
Kennisneming
35 2019_GR_00252 Rolstoelvriendelijke oversteekplaatsen aan kruispunten (PVDA) –
Kennisneming
36 2019_GR_00250 Rode brievenbus Balendijk-West (PVDA) – Kennisneming

HD 1 2019_GR_00234 Uitbetalen toelage politieke fracties – Goedkeuring