De Vlaamse regering voorziet om een aantal wijzigingen aan te brengen aan het stelsel van alternerend leren.

Met de term “alternerend leren” worden opleidingssystemen aangeduid waarin de betrokken cursisten afwisselend op school (of in een schools milieu) en op de werkvloer professionele vaardigheden aanleren.

De hoofdlijnen van de vooropgestelde wijziging zijn:

  • Wijzigingen aan voorwaarden waaraan ondernemingen moeten voldoen voor erkenning.
    Er wordt onder meer voorzien in een verplichte mentoropleiding en een verplichting om via een uittreksel uit het strafregister aan te tonen dat de mentor van onberispelijk gedrag is.
  • Gesleutel aan vakantieregeling leerlingen.
  • Gewijzigd modeldocument overeenkomst van alternerende opleiding en stageovereenkomst alternerende opleiding.

Bron en info: EASYPAY GROUP Pelt Industrielaan 16, 3900 Overpelt
Telefoon: 011 53 18 38