Het aanvragen van tijdelijke werkloosheid – volledige schorsing – kan slechts voor een maximumperiode van 4 weken. In PC 302 werd hierop een uitzondering voorzien: een aanvraag tijdelijke werkloosheid – volledige schorsing was mogelijk voor een maximumperiode van 13 weken in de horecasector.

Tot en met 30/04/2018 kon de werkgever in de horecasector een aanvraag tijdelijke werkloosheid – volledige schorsing (dit wil zeggen: geen verplichte arbeidsdag per week) indienen voor een maximumperiode van 13 weken.

Sedert 01/05/2018 is dit niet meer mogelijk. Het KB dat de afwijkende regels voor tijdelijke werkloosheid vastlegt voor de horecasector werd per 01/05/2018 niet meer verlengd.

Dit betekent dat voortaan de standaardregels tijdelijke werkloosheid gevolgd moeten worden.

Indien de werkgever nog een aanvraag tijdelijke werkloosheid – volledige schorsing – wenst in te dienen, kan dit nog maar voor een maximumperiode van 4 weken. Na deze 4 weken dient er telkens een verplichte werkweek te volgen.

Een andere mogelijkheid is een aanvraag tijdelijke werkloosheid – grote schorsing (dit wel zeggen: minstens één verplichte arbeidsdag per week) indienen. Dit kan wél nog voor een periode van 13 weken.

Wat betreft alle aanvragen tijdelijke werkloosheid om economische redenen sedert 01/05/2018 is het in de onderneming:

niet noodzakelijk dat een werknemer een volledige week werkloos gesteld kan worden. En kan de werkgever voortaan overschakelen naar aanvragen tijdelijke werkloosheid – grote schorsing. Deze aanvragen zullen nog steeds een maximumduur van 13 weken hebben, waarna telkens een verplichte werkweek volgt. Opgelet: de werknemers minstens één dag per week moeten presteren.
wel noodzakelijk dat een werknemer een volledige week werkloos gesteld kan worden. kan de werkgever nog steeds aanvragen tijdelijke werkloosheid – volledige schorsing indienen, weliswaar voortaan voor een maximumduur van 4 weken. In dat geval zal er een verplichte werkweek volgen na elke aanvraag van 4 weken.
Bron en info: Easypay Group Lommel  Louis Pasteurstraat 17 A te 3920 Lommel
Diensten op dit adres:
Sociaal secretariaat
Tel.: +32(0)11 53 18 38
Fax: +32(0)11 60 67 97
Email:[email protected]