Over de uitbreiding van het adoptieverlof en de invoering van het pleegouderverlof, hebben we al bericht, maar het is ook belangrijk om te verwijzen naar het bestaan van het interlandelijk adoptieverlof.

Dit maakt het mogelijk voor ouders die een kind uit een ander land adopteren, om te genieten van een verlof voorafgaandelijk aan de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister, om het kind te gaan halen in diens land van herkomst of om andere voorbereidingen te treffen voor diens aankomst.

Het adoptieverlof kan ten vroegste aanvangen vier weken voor de daadwerkelijke aankomst van het kind in België.

Deze regelgeving is van toepassing sinds 1 januari 2019.

Verwijzend naar: Wet van 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof, B.S. 26 september 2018, 73774.
Bron en info:
EASYPAY GROUP Overpelt
Industrielaan 16, 3900 Overpelt
Telefoon: 011 53 18 38