Op donderdag 21 februari 2019 zal De heer Yannick Krikke een voordracht geven met als titel “Het leven na de buxus” De voordracht begint om 19u30 en vind plaats in de parochiezaal van Lommel-Barrier, Luikersteenweg, 243.
De les is gratis.
Welke problemen met de buxus?
Welke zijn de alternatieven?
En welke eigenschappen hebben deze?
En nog zoveel meer……
Dit alles zal de voordrachtgever ons bijbrengen in deze boeiende voordracht.
Yannick Krikke is technisch deskundige groenbeheer bij de stad Genk.
Organisatie: Thuishier Lommel