Reg Jans is Battlefield Guide & Historian in en rond Bastogne. Zijn focus en expertise is dan ook het Ardennenoffensief. Reg is een echte verteller en brengt tijdens zijn rondleidingen naast feiten ook markante verhalen en anekdotes van soldaten. Hoe een Amerikaan en een Duitser in de duisternis van een spoorwegtunnel tegen mekaar opbotsen en in plaats van hun geweer te trekken, een sigaret met elkaar delen. Een kort moment van vrede vooraleer de oorlog verder woedt.
Vanuit zijn expertisegebied ´gidst´ Reg ons tijdens een lezing doorheen het voormalige slagveld en vertelt naast opmerkelijke feiten ook persoonlijke verhalen die het zwart-witbeeld van de oorlog doorprikken. Dit op een neutrale, onbevooroordeelde manier. Het Ardennenoffensief is de mantel aan gebeurtenissen waaruit deze verhalen voortkomen. Het is niet de bedoeling dat er enkel verhalen of alleen militair-historische feiten centraal staan. Hierdoor is de lezing inhoudelijk licht verteerbaar en toegankelijk voor een breed publiek.
De lezing krijgt ook een interactief karakter doordat Reg tijdens zijn voordracht op bepaalde momenten inspeelt op het publiek en hen uitdaagt om te reflecteren of met elkaar in gesprek te treden over bepaalde onderwerpen. Reg modereert deze minidebatten. Uiteraard kunnen er nadien nog vragen gesteld worden.

Deel 2: Rondleiding over de Duitse militaire begraafplaats:Met persoonlijke verhalen en herdenking tijdens een wandeling op de begraafplaats.

Huis Over Grenzen Dodenveldstraat 30 te 3920 Lommel
Op zaterdag 7 oktober 2017 van 13.30 tot 16uVAN 13:30 TOT 16:00
Toegang : 7,5 €
Meer info : 011554370
[email protected]
Een Organisatie : Huis Over Grenzen