De private Stichting Charlotte van der Seijs steunt het kunstproject “Forum van de Rechten van de Mens”
Dit project wil een herinnering aan het ontstaan en de betekenis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die op 10 december 1948 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd aangenomen en die de basisrechten van iedere mens omschrijft.

Artikel 1: Van deze Universele verklaring “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.”

Het Forum van de Rechten van de Mens in Lommel zal bestaan uit een beeldengroep van enkele van de meest bekende mensenrechtenvoorvechters op een toegankelijke publieke plaats.

De beeldengroep is van de hand van Margot Homan en zal bestaan uit:
A. Zes portretten van voorvechters van de Mensenrechten. Deze unieke glazen panelen (200 cm bij 100 cm) worden ’s avonds subtiel aangelicht.
B. Een bronzen beeld (150 cm hoog, 260 cm inclusief sokkel) bestaat uit twee gelijkwaardige personen in verbondenheid.

Bovendien zal op een muur aan de ingang van het Prinses Astridpark de tekst van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens worden aangebracht. Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens voorzien: “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.”

Voorvechters zijn mannen en vrouwen die door hun inspirerend handelen en spreken de rechten van de mens sterk hebben bevorderd en wier levenshouding ook vandaag nog bewondering afdwingt.
• Eleanor Roosevelt (1884 – 1962)
• Mahatma Ghandi (1869 – 1948)
• Nelson Mandela (1918 – 2013)
• Martin Luther King Jr. (1929 – 1968)
• Lily Boeykens (1930 – 2005)
• Françoise Tulkens (1942 -)

In 2018: het jaar van de herdenkingen:
• De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 70 jaar
• Wapenstilstand Wereldoorlog I 100 jaar
• Moord Mahatma Gandhi 70 jaar
• Moord Martin Luther King Jr. 50 jaar
• Geboorte Nelson Mandela 100 jaar
• Overlijden Nelson Mandela 5 jaar

De plaats van inplanting van het project zal in het Prinses Astridpark zijn, gelegen bij van het cultuurcentrum De Adelberg. Het park werd door Paul De Roose, landschapsarchitect BVTL-IFLA, gerealiseerd. De landschapsarchitect is van oordeel dat de optie om in het park een kunstwerk te plaatsen ongetwijfeld een verrijking zal zijn voor het park.