De stad Lommel engageert zich om deze legislatuur verder werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. Dit beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde omgeving. Het gaat over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid. Het streefdoel is dat in Lommel de gezonde keuze de meest makkelijke keuze wordt.

Op dinsdag 21 mei ondertekende Nancy Bleys, schepen van zorg en preventie, het charter voor een gezonde gemeente 2019-2024

De stad geeft als werkgever zelf het goede voorbeeld, met het programma ‘Lommel Fit 2019’ voor alle medewerkers. Het biedt een gevarieerd aanbod van gezonde voeding, sport en beweging, natuur en mentale gezondheid. Naar aanleiding van de ondertekening van het charter geeft het stadsbestuur aansluitend op de ondertekening van het charter de officiële kick-off van dit programma. Gewezen tennisster Sabine Appelmans kwam haar eigen verhaal doen over het belang van sport en beweging voor onze gezondheid, om vervolgens met schepenen en medewerkers de tennisballen laten spreken.