Naar aanleiding van de Coronacrisis besliste de federale regering om tot op heden alle bijeenkomsten, culturele, sociale, feestelijke, folkloristische, sportieve of recreatieve activiteiten te verbieden, ongeacht of ze privé of publiek zijn en dit tot en met 5 april 2020. Wij beseffen dat deze maatregelen ook een grote impact hebben op het lokaal cultuurbeleid van Lommel en de vele activiteiten van de amateurkunsten- en socio-culturele verenigingen in onze stad.
Aansluitend op de federale maatregelen, besliste de Veiligheidscel van de Stad Lommel om alle stedelijke activiteiten die plaatsvinden in de stedelijke infrastructuur, te annuleren tot en met 30 april ‘20. Let op: dit geldt voor activiteiten georganiseerd door de stadsdiensten van Lommel en voor activiteiten die plaatsvinden in stedelijke infrastructuur. Dit is niet beslist voor activiteiten van andere organisaties. Hier ligt de beslissing tot op heden bij de organisatoren zelf en dit binnen het kader van de opgelegde federale maatregelen. Wel merken we dat verschillende organisatoren spontaan hun activiteiten van de volledige maand april beginnen te annuleren.
De Stad Lommel stelt alles in het werk om iedereen zo duidelijk en accuraat mogelijk te informeren.
Op https://www.lommel.be/corona vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen en bezorgdheden omtrent het Coronavirus.
Het cultuurcentrum ondersteunt graag de culturele verenigingen. Heeft u een vraag specifiek voor uw vereniging, neem dan contact op met ons via [email protected]

Uitbetaling subsidies
De uitbetaling van de basis- en werkingssubsidies in mei, zal niet in het gedrang komen. Momenteel evalueren we alle 67 aanvragen en zoeken we een manier om de Cultuurraad online advies te laten verlenen. De goedkeuring van de subsidieaanvragen zal in de loop van april aan het College van Burgemeester en Schepenen worden voorgelegd.
Ook de ingediende aanvraagdossiers voor een stimulanssubsidie worden momenteel geëvalueerd. Ook hier wordt de vooropgesteld timing gerespecteerd.

❗️UPDATE CORONA ❗️25 MAART verduidelijking maatregelen – Stad Lommel

Zojuist ontvingen we verdere verduidelijking i.v.m. de opgelegde federale maatregelen.
LET OP: dit is de informatie waarover we nu beschikken. Er kunnen uiteraard nog zaken wijzigen de komende uren, dagen, weken. Bij wijzigingen wordt er zo snel mogelijk over gecommuniceerd.

👉Belangrijk nieuws over Belgen die via de luchthaven het land binnen komen: zowel de persoon zelf als de persoon/personen die hem/haar gaan afhalen, worden verplicht om 14 dagen in quarantaine te blijven waarbij het verboden is om te werken.

👉We moeten allemaal zoveel mogelijk thuis blijven. Fysieke activiteiten in openlucht, mits inachtneming van social distancing maatregelen kunnen (alleen, in gezinsverband of met één extra persoon). Maar enkel wandelen, fietsen of joggen zijn toegelaten. Alle andere activiteiten zijn verboden. Men gaat dit strikter opvolgen.