Het koninklijk besluit m.b.t. een verhoging van het jaarlijks plafond van de onkostenvergoeding voor bepaalde categorieën van vrijwilligers tot 2.500 EUR/jaar.

Ter info: voor 2019 bedraagt het maximale normale (niet-verhoogde) dagbedrag voor vrijwilligers 34,71 EUR en het jaarbedrag 1.388,40 EUR.

Bijzondere categorie vrijwilligers
Dit verhoogd jaarlijks plafond van onkostenvergoeding zou dan gelden voor:

sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
de nachtoppas, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt;
het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen.
Vanaf 1 januari 2019 wordt het jaarlijks kostenplafond voor voormelde categorie vrijwilligers op 1.821,10 EUR (niet-geïndexeerd, gekoppeld aan spilindex 103,14, basis = 1996) vastgelegd, wat neerkomt op het geïndexeerd bedrag van 2.549,90 EUR.

Geen cumul met verenigingswerk of uitkering mogelijk
Dit verhoogd forfait kan evenwel niet altijd worden toegepast. Zo kunnen vrijwilligers die voor dezelfde organisatie bijklussen via verenigingswerk hiervan niet genieten. Ook voormelde sporters die een sociale zekerheidsuitkering of leefloon ontvangen kunnen dit niet combineren met het verhoogd forfait.

In deze gevallen blijft het gewone forfaitair grensbedrag van de onkostenvergoeding van toepassing, dat vanaf 1 januari 2019 1.388,40 EUR per kalenderjaar bedraagt.

Bron en info: EASYPAY GROUP Overpelt
Adres: Industrielaan 16, 3900 Overpelt
Telefoon: 011 53 18 38