Tijdens de eerste coronagolf werd de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, cadeaucheques en sport- en cultuurcheques verlengd. Hiermee beoogde men de koopkracht te bewaren en de herneming van de activiteiten te stimuleren. De NAR heeft zich in een recent eenparig advies positief uitgelaten over de mogelijke verlenging van de geldigheidsduur van bepaalde van deze cheques.

Concreet zou de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques en cadeaucheques die normaal zouden verstrijken tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021, verlengd worden met 6 maanden.

De sport- en cultuurcheques die vervielen op 30 september 2020, waarvan de geldigheidsduur al eerder tot 31 december 2020 verlengd werd, zouden besteed kunnen worden tot en met 30 september 2021.

Voor de consumptiecheques wordt voorzien in een geldigheidsduur tot 31 december 2021.
Dit advies van de NAR moet nog omgezet worden in de wetgeving.
Bron en info: Easypay Group Pelt
Neiverheidslaan 16 – B-3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38