Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, verlengt opnieuw de opvangperiode voor asielzoekers in Parelstrand. De afbouw van het centrum zal niet tegen eind augustus gebeuren, maar is voorlopig voorzien tegen eind december 2019. Burgemeester Bob Nijs vernam dat nieuws zonet van Fedasil. “Wij vinden het onbegrijpelijk dat wij als stad geen enkele inspraak hebben. Fedasil komt de afspraken opnieuw niet na. We staan met de rug tegen de muur. En ja, wij willen er het beste van maken, maar begrijpen ook dat het voor de buurtbewoners verre van evident is om dit nieuws opnieuw te verwerken. Wij blijven praten met Fedasil om een aantal zaken aan te passen om de overlast tot een minimum te beperken.”
Fedasil benadrukt dat de stad geen enkele invloed heeft op het komen en gaan van een asielcentrum en dat het ondertussen blijft zoeken naar alternatieven voor Parelstrand. De ambitie blijft om het park zo snel mogelijk te sluiten. Indien mogelijk zelfs voor december 2019. Op het centrum verblijven momenteel een kleine 800 asielzoekers. Vooral gezinnen met kinderen – die allemaal naar school gaan – en kwetsbare personen. “We zijn trots op de vele vrijwilligers die actief zijn in het centrum en hopen dat zij zich ook de komende maanden willen blijven inzetten,” benadrukt burgemeester Bob Nijs.
De stad volgt de situatie samen met Fedasil, de lokale politie en de stadsdiensten nauw op. Voor de meest recente stand van zaken kan je terecht op www.lommel.be/parelstrand