Noteer alvast zondag 10 september 2017 in uw agenda! Naar jaarlijkse traditie zal in Vlaanderen van 10 u. tot 18 u. Open Monumentendag plaatsvinden. Lokale coördinator Erfgoed Lommel stelde in samenwerking met Natuurpunt Noord-Limburg en de Koninklijke Lommelse Imkersbond ‘De Heidebloem’ een afwisselend en aantrekkelijk programma samen dat geschikt is voor alle leeftijden.

De aandacht wordt gevestigd op het beschermde cultuurhistorisch landschap van de Grote Watering en op de beschermde staatsboerderij, als deel van de negentiende-eeuwse landbouwkolonie, in Lommel-Kolonie.
Maar er valt veel meer te beleven!

Zowel in de Wateringen als in Museum De Kolonie kan je op pad, met of zonder gids,  en genieten van een mooie wandeling of rondleiding. Meer details hierover in de volgende editie van ons tijdschrift. Er zullen presentaties en demonstraties plaatsvinden over het ‘Witteren’, ‘De vloeiweiden vroeger en nu’, maaien en hooien, het haren van de zeis, begrazing door schapen… Verder zijn er ook nog activiteiten voor kinderen, o.a. ontdekken en benoemen van de verschillende waterdiertjes.

In ‘’t Zoemhuukske’ komt u alles te weten over bijenteelt, er zijn demonstraties van allerlei technieken i.v.m. de honingwinning, een demonstratie van een bijenkast, het vlechten van een bijenkorf, …

Het Lommelse Toeristische Treintje rijdt gratis op en neer tussen beide locaties!

De toegang tot de beide locaties is gratis!

Meer info over dit programma kan u bekomen bij: Erfgoed Lommel, Luikersteenweg 244, 3920 Lommel of www.erfgoedlommel.be.

DELEN
Vorig artikelBarrier Kermis Koers
Volgend artikelGracias a la Vida Movie