Wij zijn dringend op zoek!

Naar enkele personen die onze vormelingen op Kattenbos willen helpen bij de voorbereiding van hun vormselviering.

Wat houdt dit concreet in: met de jongeren op voorhand in de kerk een of 2 keer samenkomen om de viering door te nemen, overleggen met de kinderen wie welke tekst leest, wie wat aanbrengt naar het altaar, de liedjes inoefenen,….

De teksten van de viering, de liedjes enz. zullen bezorgd worden aan deze vrijwilligers. Uiteraard kunnen zij hier in overleg met de priester/deken inspraak in hebben.

De eigenlijke catecheselessen doen de vormelingen van Kattenbos al meerder jaren samen met de vormelingen van Lommel – Centrum en Heeserbergen. Dit programma is reeds klaar en voor deze taak hebben ze op dit moment nog de nodige vrijwilligers.

De vormselvieringen op Kattenbos zelf gaan door op zondag 19 mei 2019 om 09u00 voor de vormelingen van de Eymardschool en om 11u00 voor de vormelingen van de Schommel. Dit is ook op hetzelfde moment in Lommel – Centrum en Heeserbergen.

Deze datums liggen al van vorig jaar vast en kunnen dus niet meer gewijzigd worden. ( verschillende ouders hebben o.a. al een zaal vastgelegd)
Het gevolg is dat de catechisten van Lommel – Centrum en Heeserbergen die dag al bezet zijn in hun eigen parochie en niet op Kattenbos kunnen zijn, vandaar onze vraag naar helpers.

Alvast bedankt en hopelijk vinden we enkele dames die zich hiervoor willen engageren. Voor meer info bellen naar Jean Aerts 0497/21 54 84

Namens parochieteam Kattenbos.