Elk jaar bepaalt de Administratie der Directe Belastingen het bedrag van de provisies die op het einde van het boekjaar belastingvrij mogen aangelegd worden voor de uitbetaling van vakantiegeld aan personeelsleden.
Percentages voor 2017
De voorzieningen voor vakantiegeld die in de op 31 december 2016 afgesloten balansen worden geboekt voor de uitbetaling van het vakantiegeld in 2017, mogen dus worden beschouwd als beroepskosten, in zoverre zij niet meer bedragen dan:

18,60% van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2016 zijn toegekend aan bedienden die het voordeel van de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers genieten, verminderd met het in 2016 toegekende aanvullende vakantiegeld (dat aanvullende vakantiegeld mag ook niet worden opgenomen in de berekeningsgrondslag waarop bovenvermeld percentage moet worden toegepast). Dit percentage is gewijzigd t.a.v. vorig jaar.
10,27% van 108/100 van de lonen die in 2016 zijn toegekend aan arbeiders en leerlingen die het voordeel van dezelfde wetgeving genieten
Bron en info Easypay Group Lommel – Louis Pasteurstraat 17 A te 3920 Lommel
Sociaal secretariaat
Tel.: +32(0)11 53 18 38
Fax: +32(0)11 60 67 97
Email: [email protected]