De spilindex (105,10 – basis 2013) is overschreden in augustus 2018.

Bijgevolg worden de sociale uitkeringen met 2% geïndexeerd op 1 september 2018  (i.e. de maand na het overschrijden van de spilindex) en worden de lonen van de ambtenaren met 2% geïndexeerd op 1 oktober 2018 (i.e. de 2de maand na het overschrijden van de spilindex).

Voor de lonen van de ambtenaren houdt dit in dat de multiplicatorfactor verhoogt van 1,6734 naar 1,7069 (dit is het getal waarmee de lonen van de ambtenaren aan 100% moeten worden verhoogd) vanaf 1 oktober 2018.

De nieuw te overschrijden spilindex is 107,20 (basis 2013).

Als gevolg van de overschrijding van de spilindex worden heel wat bedragen aangepast, zoals o.m.:

 • Gewaarborgd Minimum Maandinkomen (GMMI);
 • Toeslag nachtarbeid (CAO nr. 46);
 • Werkbonus;
 • Vergoeding collectief ontslag;
 • Sluitingsvergoeding;
 • Loonplafond ZIV;
 • Werkloosheidsuitkeringen;
 • Uitkeringen tijdskrediet en thematische verloven;
 • Brugpensioen/SWT loongrenzen en drempelbedragen;
 • Leefloon;
 • Kinderbijslag;

Bron en info; Easypay Group Lommel  Louis Pasteurstraat 17 A te Lommel
Tel. : +32(0)11 53 18 38
Fax : +32(0)11 60 67 97
Email :[email protected]

 

  3920 Lommel