Het stadsbestuur van Lommel zet de samenwerking met de vzw Noodasiel Lommel vanaf 1 januari 2020 stop. De vzw staat in voor de uitbating van het dierenasiel op Maatheide, het vangen van loslopende honden en de aanpak van zwerfkatten in Lommel.
De samenwerking met de vzw – en dan vooral tussen de uitbater en een groep vrijwilligers – liep al geruime tijd stroef.
De problematiek kwam meerdere malen aan bod tijdens de gemeenteraad. Het stadsbestuur ondernam diverse pogingen om de strubbelingen op te lossen. “Tot tweemaal toe werd een erkend bemiddelbaar ingeschakeld om de partijen met elkaar te verzoenen,” zegt schepen van dierenwelzijn Joris Mertens. “Die pogingen leverden geen positief resultaat op.”
De werking van het dierenasiel dreigt hierdoor duurzaam ontwricht te geraken. “Een dierenasiel kan niet functioneren zonder een gedegen vrijwilligerswerking en een groot maatschappelijk draagvlak,” aldus schepen Mertens. “Beide aspecten zijn vandaag niet meer gegarandeerd.” De stad gaat nu dus op zoek naar een uitbater om de werking vanaf het nieuwe jaar verder te zetten. In de concessie zal – naast de zorg en aandacht voor de dieren – nog meer aandacht gevraagd worden voor een goed uitgebouwde vrijwilligerswerking.
“Wij willen benadrukken dat deze beslissing geen afbreuk doet aan de geleverde inspanningen van de afgelopen jaren,” besluit burgemeester Bob Nijs. “Bij de huidige uitbater stond dierenwelzijn altijd op de eerste plaats. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dat ook het resterende half jaar zo blijft.”

DELEN
Vorig artikelVisclub Neptunus
Volgend artikelAper ‘ eau