Op donderdag 25 januari 2018 richt Tuinhier Lommel een demonstratieles bloemschikken in naar jaarlijkse gewoonte.
Dit jaar heeft de vereniging een nieuwe lesgever aangetrokken.
De inkom is gratis.

In Parochiezaal Lommel-Barrier Luikersteenweg 243 te 3920 Lommel
Op dONDERDAG 25 januari 2018 van 19.30 tot 21.30u
Toegang is gratis
Contact : [email protected]