Onbelast bijverdienen
Sinds 15 juli 2018 is het voor werknemers die minstens 4/5e werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden mogelijk om bij te verdienen in verenigingswerk, occasionele dienstverlening aan particulieren en deeleconomie, zonder dat daarop belastingen of sociale bijdragen verschuldigd zijn.

De inkomsten uit verenigingswerk, occasionele dienstverlening aan particulieren en activiteiten van deeleconomie samen mogen niet meer dan 6.130 EUR (geïndexeerd bedrag 2018) op jaarbasis bedragen. De inkomsten uit verenigingswerk en occasionele dienstverlening aan particulieren samen mogen niet meer dan 510 EUR (geïndexeerd bedrag 2018) per maand bedragen.

Worden de grenzen overschreden, dan worden de inkomsten toch als beroepsinkomsten beschouwd.

Hogere maandgrens in de sportsector goedgekeurd
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat voorziet in een verhoogde maandgrens van 1.000 EUR (niet-geïndexeerd bedrag) voor volgende activiteiten:

animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt;
sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden.
De jaargrens van 6.130 EUR (geïndexeerd bedrag 2018) zou wel van toepassing blijven.

Het ontwerp is thans bij de Raad van State ter advies.
Info en bron: Easypay Group Lommel