Organisaties die beroep doen op vrijwilligers, kunnen aan deze vrijwilligers een forfaitaire kostenvergoeding toekennen.

Deze forfaitaire vergoeding wordt onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van RSZ-bijdragen en is niet belastbaar. Eén van deze voorwaarden heeft betrekking op de maximumvergoeding die toegekend wordt per dag en/of per kalenderjaar. De maximumvergoeding bedraagt op dagbasis 35,41 EUR. De maximumvergoeding per kalenderjaar is vastgesteld op 1.416,16 EUR.

Eerder werd al een verhoogd jaarbedrag van 2.600,90 EUR in 2021 vooropgesteld voor vrijwilligers die behoren tot 3 specifieke categorieën. Hiervoor komen onder meer sporttrainers en niet dringend liggend ziekenvervoer in aanmerking.

In het kader van de coronapandemie wordt ook een verhoogd jaarlijks plafond voorzien voor de activiteiten die uitgevoerd worden door vrijwilligers in de zorgsector en de andere essentiële sectoren tijdens het tweede kwartaal 2021 en voor activiteiten in het kader van beheer van de coronacrisis. De ministerraad keurde de ontwerpwetgeving hiervoor goed.
Info en bron: Easypay Group Pelt
Nijverheidslaan 16
3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38