Voorbereidingen lopen, geen schorsing vergunning

Het project van de overkapping van het kruispunt van de Ringlaan (N71) en de Stationsstraat (N746) in Lommel staat klaar in de startblokken. De budgetten vanuit de Vlaamse Overheid liggen vast en de voorbereidingen voor de werkzaamheden lopen volop. Eind december 2018 werd de omgevingsvergunning toegekend, maar daarop tekenden enkele betrokkenen uit de omgeving beroep aan. Vorige week werd een verzoek tot schorsing van de omgevingsvergunning afgewezen door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Veilig fietsen, vlot verkeer, stedelijk plein

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de stad Lommel gaan het drukke kruispunt van de Ringlaan (N71) en de Stationsstraat (N746) in Lommel  herinrichten. De Ringlaan zal daarbij onder de Stationsstraat doorlopen. Deze ingreep moet de verkeersveiligheid en de doorstroming op de Ringlaan en de Stationsstraat verhogen en het centrum van Lommel beter verbinden met de stationsomgeving. Via ventwegen zullen de handelszaken langs de Ringlaan veilig en makkelijk bereikbaar blijven. Het huidige kruispunt wordt ten slotte ingericht als een stedelijk plein dat een toegangspoort tot Lommel zal vormen.

De Vlaamse Overheid voorziet meer dan 15 miljoen euro voor dit groots infrastructuurproject voor Noord-Limburg.

Procedures worden doorlopen, startdatum onduidelijk

Het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid kende eind 2018 de omgevingsvergunning toe na het toetsen van de nodige adviezen en de ingediende bezwaren. Ook de gemeenteraad van de Stad Lommel keurde het dossier reeds goed.

Omwille van een beroepsprocedure op de omgevingsvergunning is de startdatum van de voorbereidende nutswerken op dit moment nog onduidelijk.

Vorige week werd een verzoek tot schorsing van de omgevingsvergunning wegens hoogdringendheid afgewezen door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De beroepsprocedure kan nu nog worden verdergezet. In dat geval zal de afweging  gemaakt moeten worden om de werken toch op te starten, of een definitieve uitspraak af te wachten. AWV heeft alleszins de intentie in dialoog te blijven gaan met de betrokkenen.

Daarnaast zijn er ook nog enkele beperkte grondverwervingen nodig in de projectzone. Die zitten nog steeds in een voorbereidende fase.

Klankbordgroep

De klankbordgroep van ondernemers uit de omgeving die zich zal buigen over de minderhinder-maatregelen tijdens de werken en de signalisatie van de handelszones, wordt opgestart van zodra er meer duidelijkheid is over de startdatum van de eerste activiteit op het terrein.

Wegen en Verkeer Limburg .

DELEN
Vorig artikelHarmonie in het Park
Volgend artikelSchool’s Out