Ondernemingen die door nieuwe coronamaatregelen hun omzet fors zien dalen, kunnen voor de periode augustus-september 2020 een Vlaams beschermingsmechanisme aanvragen. Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits. De hoogte van het bedrag wordt deze keer bepaald op basis van de omzet van de onderneming. Daarnaast wordt de handelshuurlening ook uitgebreid naar de eventsector. De achtergestelde lening van PMV wordt ook versoepeld. Deze beslissingen zijn tot stand gekomen na overleg met de sectoren.

Bijkomende coronamaatregelen
De voorbij weken is het aantal corona besmettingen opnieuw gestegen. De Nationale Veiligheidsraad, de gouverneur van de provincie Antwerpen en steden hebben bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen, die we hier hebben samengevat voor ondernemers. Deze maatregelen zijn voelbaar voor heel wat sectoren, zeker voor de eventsector en haar 80.000 medewerkers.

Nieuwe steun: Vlaams beschermingsmechanisme
Om ondernemingen te helpen deze economische terugval te overleven, voert Vlaams minister van Economie Hilde Crevits een Vlaams beschermingmechanisme in. Bedrijven die tussen 1 augustus en 30 september 2020 hun omzet met 60% of meer zien dalen in vergelijking met dezelfde periode in 2019 komen daarvoor in aanmerking. Het gaat om ondernemingen die open zijn, met uitzondering van de jaarlijkse sluitingsperiode.

Steunbedrag van 7,5%
Het steunbedrag bedraagt 7,5% van de omzet tijdens dezelfde periode vorig jaar. De 7,5% is een benadering op basis van een redenering waarbij uitgegaan wordt van een gemiddelde vaste kost van 15% ten aanzien van de omzet, en een subsidiepercentage van 50% van die gemiddelde vaste kost. Het maximumbedrag ligt op 15.000 euro. De subsidie wordt gehalveerd als de onderneming minder dagen geopend is dan het aantal geopende dagen in de periode van 1 augustus tot en met 30 september 2019.

Aanvraag na 30 september
Het beschermingsmechanisme kan logischerwijs pas na 30 september worden aangevraagd.

Ondernemingen die door de recente verstrengde maatregelen verplicht gesloten zijn kunnen wel een voorschot van maximaal 2.000 euro aanvragen.
Ondernemingen die regelmatig maaltijden aanbieden of traiteurszaken kunnen alleen een bedrag van 3000 euro of meer krijgen als ze werken met een geregistreerd kassasysteem, de zogenaamde witte kassa.
Ondernemingen die sinds de start van de coronacrisis nog steeds verplicht gesloten zijn, zoals de discotheken, vallen niet onder het toepassingsgebied van dit beschermingsmechanisme omdat zij nog steeds de dagpremie van 160 euro per dag kunnen krijgen.