Vanaf 1 september 2019 voorziet Vlaanderen in een hervorming van het betaald educatief verlof. Door de opname van betaald educatief verlof kunnen werknemers in de privé-sector erkende opleidingen volgen en van het werk afwezig zijn met behoud van hun loon.

Vanaf 1 september 2019 zal een werknemer tot 125 uren Vlaams opleidingsverlof op jaarbasis kunnen opnemen voor het volgen van arbeidsmarktgerichte opleidingen of loopbaangerichte opleidingen.

U zal de arbeidsmarktgerichte opleidingen, die recht geven op opleidingsverlof, opleidingscheques en opleidingskrediet eenvoudig kunnen consulteren in de opleidingsdatabank van de Vlaamse opleidingsincentives.

Er wordt voorzien in een soepelere opname van het betaald educatief verlof. De strikte regels met betrekking tot tijdstip en plaats van opleiding worden opgeheven. Enkel voor halftijdse werknemers met een vast uurrooster blijft de voorwaarde bestaan dat de les- en werkuren samen moeten vallen.

De start van het Vlaams opleidingsverlof zal ook gepaard gaan met een sterke administratieve vereenvoudiging.

Deze vereenvoudiging wordt onder meer gerealiseerd door:

  • uw aanvraag tot terugbetaling van tussenkomst in het loon van de werknemer moet plaatsvinden bij de start van de opleiding en u bent verplicht de opgenomen uren opleidingsverlof in de dmfa mee te delen;
  • de attesten van inschrijving en nauwgezetheid worden vanaf september 2019 rechtstreeks door het departement Werk en Sociale Economie opgevraagd bij de opleidingsinstelling;
  • in het digitaal platform opleidingsincentive kunnen u en uw werknemer het recht op het Vlaams opleidingsverlof, de opname van het opleidingsverlof, de attestering van de deelname aan de opleiding en de eindbeoordeling raadplegen.

Voormelde wijzigingen treden in werking vanaf 1 september 2019.

Voor de opleidingen die starten in september 2018 verandert er dus nog niets en blijven de huidige regels van toepassing.
Bron en info: Easypay Group Lommel Louis Pasteurstraat 17 A  3920 Lommel
tel: +32(0)11 53 18 38
Fax : +32(0)11 60 67 97
Email :[email protected]