Voortaan mag een werknemer 39 zondagen per jaar werken in toeristische centra.
Huidige regeling
Als algemene regel geldt een principieel verbod op zondagsarbeid. Op deze regel gelden evenwel meerdere uitzonderingen, zowel algemeen als op sectoraal niveau.
Een van de mogelijke uitzonderingen heeft betrekking op werkgevers die gevestigd zijn in badplaatsen, luchtkuuroorden of toeristische centra; werkgevers die daar een kleinhandelszaak of kapperszaak uitbaten, mochten hun personeel tewerkstellen op volgende zondagen:

vanaf 1 mei tot 30 september;
gedurende de Kerst- en Paasvakantie;
buiten bovenvermelde periodes, onder bepaalde voorwaarden gedurende ten hoogste dertien zondagen per kalenderjaar.
In navolging van Cassatierechtspraak gold als standpunt dat de 13 bijkomende zondagen tewerkstelling op ondernemingsniveau diende te worden bekeken en bijgevolg niet per individuele werknemer beschouwd mocht worden.

Nieuwe regeling: voortaan 39 zondagen per individuele werknemer
Op basis van een recente wetswijziging in de Arbeidswet van 16 maart 1971, geldt voortaan als nieuwe regeling dat elke individuele werknemer maximum 39 zondagen per kalenderjaar tewerkgesteld mag worden in kapsalons en kleinhandelszaken in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra. In afwijking van de vroegere regeling mogen de 39 bijkomende zondagen bijgevolg wel per individuele werknemer worden beschouwd en niet meer collectief op ondernemingsniveau.

Deze nieuwe regeling treedt in werking op 10 november 2018.
Bron en info: Easypay Group Louis Pasteurstraat 17 A te 3920 Lommel

Diensten op dit adres:
  • Sociaal secretariaat
    Tel.: +32(0)11 53 18 38
    Fax: +32(0)11 60 67 97
    Email:[email protected]