Moet er steeds een voordeel van alle aard worden aangegeven indien uw werknemer een kosteloos ter beschikking gestelde mobiele telefoon voor persoonlijke doeleinden mag gebruiken?

Het antwoord op deze vraag was steevast ja! Het antwoord op een parlementaire vraag van Volksvertegenwoordiger Johan Klaps met betrekking tot de split-bill en voordelen van alle aard nuanceert echter bovenstaande!

In een addendum aan de bestaande circulaire 2017/C/82 van 13/12/2017 wordt nu hieromtrent duidelijkheid gebracht!

Indien u aan uw werknemer kosteloos een mobiele telefoon ter beschikking stelt en het privégebruik van het mobiel telefoon-en internetabonnement afzonderlijk en rechtstreeks door de provider wordt gefactureerd aan de werknemer, moet er geen voordeel alle aard voor het persoonlijk gebruik van de telefoon meer in rekening worden gebracht.

Dit geldt enkel voor zover de vooropgestelde split bill-regeling vastgesteld is overeenkomstig ernstige normen en criteria en overeenstemt met de werkelijkheid.

Indien u zowel een telefoon-als internetabonnement ter beschikking stelt moet de split bill-regeling zowel van toepassing zijn op het telefoon-als het internetabonnement.

Op heden is het nog onduidelijk of de RSZ het standpunt van de fiscus zal volgen.

Wenst u meer te weten te komen over deze split bill-regeling en de gevolgen voor het bepalen van het voordeel alle aard ?
Info en bron: Easypay Group Lommel
Louis Pasteurstraat 17 A te 3920 Lommel

Diensten op dit adres:
  • Sociaal secretariaat
    Tel.: +32(0)11 53 18 38
    Fax: +32(0)11 60 67 97
    Email:[email protected]