Als levendige en groene stad plant Stad Lommel 119 nieuwe bomen aan op diverse locaties. Deze groene toevoegingen staan verspreid over pleinen en parken in de hele stad, waaronder het Barrierspark, de stedelijke begraafplaats en het Millenniumplein. Ook het industrieterrein Kristalpark krijgt een groenere touch. De nieuwe bomen zijn verschillende klimaatvriendelijke soorten zoals de oer-Vlaamse linde, beuk, eik en kastanje.

Schepen van ruimtelijke ordening, milieu en natuur Joris Mertens benadrukt het belang van de nieuwe bomen: “Elke extra boom draagt bij aan onze groene stad. Bij het selecteren van de locaties lag de nadruk op pleintjes, zodat wijken in heel Lommel kunnen genieten van dit extra groen.”

Groen in balans
De bomen worden aangeplant als tegemoetkoming voor het verlies van groen tijdens de werken aan de rondweg. Hier werd ruimte gecreëerd voor de aanleg van een nieuwe verkeersinfrastructuur. De rondweg, gericht op de toekomst met aparte fietspaden en voetpaden, is ontworpen om de verkeersveiligheid te vergroten. Ook bij het nieuwe ontwerp is gekozen voor groen met een nieuwe bomenrij langs de rijweg.

Burgemeester Bob Nijs benadrukt de positieve intentie achter deze aanplant: “Met de aanplanting van deze bomen proberen we het groene karakter van onze stad in evenwicht te brengen. We begrijpen dat het rooien van bomen gevoelig ligt, maar het was een noodzakelijke stap voor de vooruitgang van onze stad. Vandaag brengen we groen naar alle hoeken van Lommel.”

Duurzaam hergebruik
“De opgeslagen stammen van de rondweg worden niet verspild. Integendeel, ze worden momenteel onderzocht voor duurzaam hergebruik in samenwerking met Provil ION. De leerlingen maken bijvoorbeeld zitbanken van de stammen, die we op hun beurt plaatsen op ontmoetingsplekken in de stad.”