Op 15 september startte Lommel met het beloningssysteem “High-Five”. Op die manier wil de stad kinderen op een speelse manier warm maken om vaker te stappen en trappen naar school. De leerlingen van vier basisscholen kregen een polsbandje om de arm waarmee ze punten scoren voor beloningen als ze scannen langs één van de High-Five palen.
Nulmeting
Om de impact van het project te evalueren besloten het college en de scholen om een nulmeting uit te voeren in alle klassen. Gedurende een week werd met behulp van een handopsteking gemeten wie al te voet of met de fiets naar school kwam. Een kleine drie maand na het project werd de eerste impact gemeten. Daaruit blijkt dat nu ruim 70% elke dag stapt en fietst naar school. Een stijging van 45%.
“Trots op alle Lommelaars! Fijn om te horen hoe de schoolomgevingen als minder druk worden ervaren en zo’n laaiend enthousiasme bij de kinderen te zien. We zijn blij dat deze ludieke methode zo’n grote impact heeft op het fietsgebruik. Doe zo verder!” Alsdus Sophie Loots, schepen mobiliteit van stad Lommel.
Enquête bij ouders
Naast de nulmeting werd ook een bevraging gedaan bij de Lommelse ouders. Daaruit blijkt dat 61% van de ouders merkt dat het autoverkeer en foutparkeren beter is rondom de school sinds de start van HighFive. Bovendien heeft 31% van de ouders het gevoel dat hun kind nu al verkeersvaardiger is geworden door vaker te stappen en fietsen naar school.
Beleving
Volgens Authier Degryse, projectcoördinator bij High-Five ligt het succes vooral bij de beleving die naast het beloningsproject hoort, “Alleen belonen werkt niet, kinderen willen weten waarom ze stappen & fietsen. Ze willen een cool verhaal met een superheld. Met dat rock-‘n-rollgehalte belonen we niet alleen fietsen maar maken we het ook cool”, zegt Degryse.
Binnen de High-Five methode wordt ook aandacht gevestigd op sensibilisering. Hiervoor werd hulp ingeroepen van youtubers Céline & Michiel met een achterban van 1,6 miljoen volgers op YouTube. Via een kortfilm met superheld Five brengen ze het drag