De aangekondigde snelheidsverlaging op de Leopoldlaan, Lutlommel en Leuken gaat in. Op het hele traject geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur.

De afgelopen dagen werden de verkeersborden geplaatst, waardoor nu over het hele traject maximaal 50 km/uur gereden mag worden. Schepen van mobiliteit Sophie Loots verduidelijkt de beslissing om de snelheid te verlagen: “Er lagen verschillende redenen aan de grond van deze beslissing. De snelheidsverlaging beperkt het risico op ongevallen en vermindert de ernst van de ongevallen. Uit onze bevraging via Route2School blijkt bovendien dat heel wat schoolgaande kinderen en jongeren deze route gebruiken. Als auto’s trager rijden, kunnen zij gemakkelijker oversteken. De snelheidsverlaging komt de veiligheid van de fietsers ook ten goede omdat er op dit traject geen vrijliggende fietspaden zijn. Daarnaast willen we ongewenst vrachtverkeer ontmoedigen en de geluidsimpact beperken voor de bewoners.”

Burgemeester Bob Nijs bevestigt: “We moeten de meest kwetsbare weggebruikers beschermen. Fietsen van de Barrier naar het centrum, of omgekeerd, wordt nu veiliger. Doorgaand en vrachtverkeer willen we zoveel mogelijk afleiden via de Ring.”