Aanstelling van Prins Stefan I als Prins Carnaval 2022
Prins Stefan volgt Prinses Natascha I die daarna werd aangesteld als Vorstin Natascha I