Eind augustus kende Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele een premie van 63.095,29 euro toe voor de restauratie van de vloeiweiden in Lommel. “Kort uitgelegd worden twee stuwen of waterkeringen in hun oorspronkelijke toestand hersteld”, zegt schepen van milieu Joris Mertens. “Dat klinkt eenvoudig, maar hier komt heel wat bij kijken. De architect is ondertussen klaar met de plannen, zodat de aannemer van start is gegaan.”“Door het kolkend water vertonen de stuwen veel slijtage”, vervolgt schepen van erfgoed Karel Wieërs.

“Een belangrijk woord tijdens de restauratiewerken is ‘authenticiteit’. Zo worden de muurtjes met authentieke bakstenen bijgewerkt en krijgt het nieuw voegwerk. Daarnaast worden de ijzeren onderdelen hersteld met smeedwerk, er komt een vervanging van de houten schotten van de losschuif en de dekplaten worden met natuursteen hersteld.”

Als architect werd Pieter van Traa van De Steunbeer BV restauratiearchitecten uit Zierikzee aangesteld. De verantwoordelijke aannemer is Hulshof Bouw & Restauratie BV uit Aarlanderveen. “We hebben al heel wat vergelijkbare grote werken op ons actief”, zegt Kees Nomen van Hulshof Bouw & Restauratie  BV. “Voornamelijk in Nederland. De restauratie van kerken en kerktorens, herenhuizen, boerderijen en monumentale woningen vormen de basis van ons bedrijf. Maar we zijn ook deskundig bij waterkundige projecten zoals het herstel van sluizen.” De restauratiewerken lopen van het oktober tot het einde van dit jaar.

Van groot belang voor de toekomst“De restauratie van deze stuwen is van groot belang voor de toekomst van de vloeiweiden”, zegt schepen Mertens. “Zonder restauratie zouden ze kunnen breken en dan is er bijna geen controle meer over de toevoer van water naar de vloeiweiden. Dat is heel cruciaal is voor de aanwezige flora en fauna in de Watering. Nu gebeurt er wekelijks, soms zelfs dagelijks, een bijsturing door stadsmedewerkers.”

“In Lommel en omstreken zijn de vloeiweiden en de praktijk van het witteren zeer goed gekend”, stelt  burgemeester Bob Nijs. “Maar de weg naar een grotere bekendheid is ook genomen. In 2019 kreeg het een terechte plaats op de Vlaamse inventaris van immaterieel erfgoed. Een belangrijke stap om de praktijk van het witteren door Unesco tot immaterieel cultureel erfgoed te laten erkennen.”

“Deze veelbelovende en noodzakelijke restauratie kan zeker bijdragen tot die erkenning”, besluit schepen Wieërs.

V.l.n.r. op de foto: Schepen Karel Wieërs, Els Nomen (van Hulshof Bouw & Restauratie), Pieter van Traa (architect), Kees Nomen (ook van aannemer Hulshof Bouw & Restauratie) en schepen Joris Mertens