Zondag 15 januari 2023 om 10u00.
Het parochieteam en het kerkbestuur van Kattenbos nodigen iedereen uit
op een afscheids- en dankviering in de kerk van Kattenbos.
We blikken dankbaar terug en we kijken met vertrouwen naar de toekomst,
want het afscheid van het kerkgebouw is geen afscheid van het geloof en
van de geloofsgemeenschap.
Aansluitend heffen we het glas op de toekomst in zaal de Klosterhof.
Iedereen van harte welkom