De superkern bereikte zaterdag een akkoord over een resem aan steunmaatregelen voor de getroffen ondernemingen door de coronacrisis.

Niettegenstaande deze maatregelen op heden nog niet gepubliceerd zijn en de uiteindelijke uitwerking dus nog enigszins kan afwijken van de talrijke mededelingen in de media, houden we eraan u de hoofdlijnen al mee te delen.

Verlenging tijdelijke werkloosheid overmacht corona

De huidige vereenvoudigde regeling tijdelijke werkloosheid overmacht zal toegepast kunnen worden tot eind augustus 2020. Bovendien wordt voorzien dat bepaalde sectoren beroep op deze regeling zullen kunnen doen tot eind 2020.

Verlenging van corona-ouderschapsverlof en toekenning van overbruggingsrecht

De opname van corona-ouderschapsverlof wordt mogelijk tot eind augustus 2020. Ook de toekenning van een overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt onder bepaalde voorwaarden verlengd tot eind augustus 2020. Bovendien zou het overbruggingsrecht mits het voldoen aan bepaalde voorwaarden openstaan voor zelfstandigen in bepaalde sectoren in moeilijkheden tot eind 2020.

Er wordt ook voorzien in een heropstart-overbruggingsrecht. Dit overbruggingsrecht is specifiek gericht op zelfstandigen die actief zijn in sectoren die kunnen heropstarten, maar die omwille van de opgelegde coronamaatregelen niet op volle capaciteit kunnen draaien.

Verlenging van bevriezen van degressiviteit werkloosheidsuitkeringen

Het bevriezen van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen wordt tijdelijk verlengd.

Verlenging van de bankgarantie

Er wordt onder meer voorzien in de mogelijkheid om tot eind 2020 in te stappen in de garantieregeling voor nieuwe kredieten met een looptijd van 12 maanden.

Ook wordt voorzien in specifieke maatregelen voor kmo’s.

Tijdelijke verhoging van aantal bijstandsuitkeringen

De superkern voorziet dat de begunstigden van een bijstandsuitkering tot eind 2020 maandelijks een premie van 50 EUR zullen ontvangen. Hierbij denken we aan mensen met een leefloon, met een beperking en rechthebbenden op een inkomensgarantie voor ouderen.

Tijdelijke lastenverlaging voor bedrijven

De voorziene lastenverlaging zal hoogstwaarschijnlijk de vorm aannemen van een nieuwe tijdelijke gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing. Deze lastenverlaging zou volgens bepaalde bronnen toegekend worden aan bedrijven die in mei meer werknemers tewerkstelden dan in de maand april.

Btw-verlaging in horeca

De superkern voorziet in een tijdelijke verlaging tot 31 december 2020 van de btw naar 6% in de horeca. Dit geldt niet voor alcoholische dranken.

Mogelijkheid tot toekenning van voordelige consumptiecheque ter waarde van 300 EUR

U kan als werkgever voorzien in de toekenning van een consumptiecheque ter waarde van 300 EUR. Deze cheque kan enkel besteed worden in de sectoren die het zwaarst getroffen worden door de coronacrisis. Deze cheque zou voor 100% aftrekbaar en belastingvrij zijn. Een akkoord van de sociale partners is nog vereist.

Toekenning van railpass

Iedere persoon wordt een gratis railpass aangeboden met 10 gratis treinritten. Er wordt ook tijdelijk geen forfait aangerekend om de fiets mee te nemen op de trein.
Bron en info; Easypay Group Pelt.
Industrielaan 16, 3900 Overpelt
Telefoon: 011 53 18 38