De arbeidswetgeving laat in principe niet toe dat een werkgever een medisch geschiktheidsattest vraagt aan werknemers die terugkeren uit een gebied dat getroffen is door het coronavirus. Een werkgever kan immers enkel de echtheid van een arbeidsongeschiktheid nagaan maar niet de reden van de arbeidsgeschiktheid van een medewerker.

Zolang het niet vaststaat dat de werknemer arbeidsongeschikt is via een attest van een behandelend arts of de arbeidsarts, kan de werkgever hem in principe de toegang tot de werkvloer dan ook niet weigeren.

Als werkgever ben je niet verondersteld op de hoogte te zijn van de reisbestemming van je werknemers en de werknemer kan ook niet verplicht worden om dit mee te delen. De werkgever kan zijn werknemer ook niet verbieden om deze zomer te reizen (naar een risicogebied).

De verplichtingen in verband met quarantaine en testen bij terugkomst uit een “rood gebied” of “oranje gebied” liggen eigenlijk integraal bij de werknemer als burger.

Terugkomst uit een rood gebied

Bij terugkomst uit een rood gebied, dus een gebied met een groot risico, is de werknemer wettelijk verplicht om in quarantaine te gaan. Hij mag dan niet naar de werkplek komen; enkel telewerken kan dan overwogen worden. Indien telewerk niet mogelijk is, dan kan de werknemer tijdelijk werkloos worden gesteld tijdens zijn quarantaine.

Indien een werknemer is afgereisd naar een bepaald gebied terwijl dat werd verboden door de overheid en hij als gevolg hiervan in quarantaine moet na terugkeer, heeft hij zich niet gedragen als een normaal zorgvuldige persoon.

Biedt de werknemer zich in voorkomend geval alsnog aan op de arbeidsplaats gedurende de periode van quarantaine (schending van de quarantaine verplichting), dan is de werkgever gerechtigd om hem de toegang tot de arbeidsplaats te ontzeggen. De arbeidsovereenkomst blijft in dat geval geschorst zonder recht op loon.

Gelet op de verplichting van de werkgever om als een goed huisvader erover waken dat de arbeid wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer en zijn collega’s, zal hij uiteraard wel binnen de wettelijke grenzen bepaalde maatregelen kunnen nemen, gelet op de bijzondere omstandigheden als gevolg van de Covid-19-epidemie.

De werkgever kan, indien hij van oordeel is dat de toestand van de werknemer de risico’s die verbonden zijn aan de werkpost onmiskenbaar verhoogt, contact opnemen met de arbeidsarts, die dan oordeelt of het noodzakelijk is de werknemer aan een gezondheidsbeoordeling bij hem te onderwerpen.

Terugkomst uit een oranje gebied

Komt de werknemer terug uit een “oranje” gebied, dan moet hij alle door voorziene wettelijke verplichtingen naleven.  Indien de werknemer terugkeert uit een oranje zone, dan is quarantaine alsook het afnemen van een test aanbevolen. De werkgever kan de werknemer wel niet verplichten om zich te testen. Alles hangt dus af van de burgerzin van de betrokkene.

Gelet op de verplichting van de werkgever om als een goed huisvader erover waken dat de arbeid wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer, zal hij uiteraard wel binnen de wettelijke grenzen bepaalde maatregelen kunnen nemen. Zo zal de werkgever in overleg met de werknemer kunnen beslissen om het werk tijdelijk anders te organiseren (b.v. thuisarbeid of telewerk, gebruik van andere lokalen, …). Goede info geven (aanbevelingen) i.v.m. reizen en de mogelijke consequenties kan uiteraard wel.
Bron en info: Easypay Group Pelt
AdresIndustrielaan 16, 3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38