Het archeologisch museum De Kolonie van Erfgoed Lommel wordt omgevormd tot Archeohuis
De Kolonie. “Het onroerenderfgoeddepot waar de vele en belangrijke archeologische collecties van Lommel en omgeving (en het bijhorend archief) worden bewaard, vormt de spil van het Archeohuis”, zegt burgemeester Bob Nijs.

“We zijn ambitieus en het depot wordt ingeschakeld in het netwerk van de Vlaamse
onroerenderfgoeddepots. We streven naar een erkenning van ons depot in 2023, zodat we jaarlijks een werkingssubsidie van de Vlaamse overheid kunnen ontvangen”, vervolgt schepen van erfgoed Karel Wieërs. “De dienstverlening van het onroerenderfgoeddepot wordt aan alle gemeenten van de nieuwe subregio Noord-Limburg aangeboden. Er is immers een grote nood aan archeologische depotruimten in Limburg.”

Op bepaalde momenten, bijvoorbeeld bij Open Monumentendag of tijdens de Archeologiedagen, zal het Archeohuis tentoonstellingen en andere publieksactiviteiten voor jong en oud organiseren.
Geïnteresseerde liefhebbers, wetenschappers en studenten kunnen binnenkort in de onderzoeksruimte van het Archeohuis terecht om archeologische vondsten en collecties uit het depot te bekijken en te onderzoeken.

Subsidie van de Provincie Limburg
“Vanzelfsprekend zullen we goed samenwerken met de intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten van Bosland en de Lage Kempen”, stelt schepen Karel Wieërs. “Voor de inrichting van het onroerend erfgoeddepot werd een aanvraag voor een investeringssubsidie ingediend bij de provincie Limburg. Ik mag toch met enige trots zeggen dat we een subsidie van 24.034,95 euro ontvangen op een totale investering van 41.712,33 euro.”

“Een onroerenderfgoeddepot is geen stoffige stapelplaats van archeologische vondsten”, besluit burgemeester Bob Nijs. “Beleving, informatie en vorming blijven belangrijke aspecten van het Archeohuis. En dat zeker voor en met jongeren. Daarom zal Archeohuis De Kolonie met de Provincie Limburg tegen de Archeologiedagen in 2023 een project uitwerken voor jongeren in het kader van de provinciale actie Jong redt Oud.”

“Op dit ogenblik schakelt het Archeohuis vrijwilligers in bij het archeologisch onderzoek dat de KU Leuven uitvoert op het Lommelse Kristalpark. Daar zijn trouwens ook jongeren bij betrokken. Op termijn worden al die vondsten in het Archeohuis bewaard.”