Het platform [email protected] is reeds enkele maanden operationeel.
Kunstenaars kunnen door middel van dit digitale platform hun aanvraag voor een kunstenaarskaart, een visum of een zelfstandigheidsverklaring indienen. Ze kunnen er ook prestaties in het kader van de kleine vergoedingsregeling aangeven en de status van hun aanvraag voor de erkenning als kunstenaar volgen.

Twee besluiten voorzien nu nog in verdere regels omtrent de opdrachten van het platform, procedureregels en waarborgen in het kader van GDPR.
Bron en info: EASYPAY GROUP Overpelt
Softwarebedrijf
Adres: Industrielaan 16, 3900 Pelt
Telefoon: 011 53 18 38