Een van de in het oog springende maatregelen van het federaal begrotingsakkoord is de inperking van het toepassingsgebied van de toekenning van de auteursrechten.

Het regime van auteursrechten wordt vanaf 1 januari 2023 zowel op sociaal als fiscaal vlak hervormd.

De vergoeding zou worden beschouwd als inkomsten voor zover volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • tijdens de periode van de vier kwartalen van het kalenderjaar mag het bedrag van de toegekende vergoedingen voor de overdracht of het in licentie geven van auteursrechten en naburige rechten, ten hoogste 30% bedragen van de som van:
  • het totaalbedrag van het loon onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen waarop de werknemer recht heeft;
  • het totaalbedrag van de toegekende vergoedingen voor de overdracht of het in licentie geven van auteursrechten en naburige rechten.
 • zowel het loon als de vergoeding voor de overdracht of het in licentie geven van de rechten moeten marktconform worden vastgesteld. De werkgever houdt de bewijsstukken van de verschillende beoordelingselementen ter beschikking van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
 • het bedrag van de vergoeding wordt vermeld in de kwartaalaangifte aan de RSZ van het kwartaal waarin de vergoeding wordt toegekend.

  Bron en Info: Easypay Group Pelt
  Industrielaan 16, 3900 Pelt, Belgium
   

  Telefoon: 011 53 18 38

  Website: www.easypay-group.com