Werkgevers die voldoen aan de voorwaarde om beschouwd te worden als bijzonder hard getroffen door de crisis of die behoren tot een sector die bijzonder hard getroffen is door de crisis kunnen tot eind 2020 beroep doen op de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht-corona. Hiervoor dient u slechts bepaalde formaliteiten te vervullen.

Indien u bovenvermelde voorwaarden niet vervult, komt u vanaf 1 september 2020 niet meer in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht-corona. Hierdoor valt u terug op onder meer de bestaande stelsels van economische werkloosheid en gewone overmacht.

Hypothese 1: u wordt beschouwd als een werkgever die bijzonder hard getroffen is door de crisis of behoort tot een sector die bijzonder hard getroffen is door de crisis

Indien u behoort tot een sector of onderneming die uitzonderlijk hard getroffen wordt door de coronacrisis, kan u tijdelijke werkloosheid corona toepassen tot 31 december 2020.

In dergelijk geval moet u kunnen aantonen dat u:

  • Ofwel als onderneming tijdens het tweede kwartaal van 2020 minstens 20% dagen tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken of wegens overmacht-corona heeft ten opzichte van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen (Opmerking: deze vereiste wordt nagegaan op basis van de DmfA-aangifte van het tweede kwartaal);
  • Ofwel een werkgever bent die behoort tot een sector die nog bijzonder lijdt onder de beperkende coronamaatregelen van de minister van Binnenlandse Zaken.

Minister Muylle deelde intussen tijdens een persconferentie mee welke sectoren beschouwd zouden worden als een sector die bijzonder hard getroffen is door de crisis.

Hypothese 2: u wordt niet beschouwd als een werkgever die bijzonder hard getroffen is door de crisis of behoort niet tot een sector die bijzonder hard getroffen is door de crisis

U zal beroep moeten doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, zowel voor uw arbeiders als bedienden.

In het kader hiervan moet u verschillende formaliteiten vervullen.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen arbeiders

Om beroep te kunnen doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor uw arbeiders moet u diverse formaliteiten naleven:

  • Kennisgeving van voorziene werkloosheid aan werknemer ten minste 7 kalenderdagen voor de 1ste voorziene werkloosheidsdag, de dag van de kennisgeving en de eerst voorziene werkloosheidsdag niet inbegrepen;
  • Mededeling aan ondernemingsraad of aan de vakbondsafgevaardigde;
  • Elektronische mededelingen tijdelijke werkloosheid versturen naar de RVA (voorafgaandelijke mededeling van de voorziene werkloosheid en mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag);
  • Controleformulieren C3.2A afleveren aan de werknemers die u tijdelijk werkloos stelt en deze inschrijven in het validatieboek;
  • Eventueel een ASR scenario 2 ‘Aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden’ versturen, bijvoorbeeld indien u de werknemer voor de eerste keer tijdelijk werkloos stelt of indien de contractuele arbeidsduur wijzigt;
  • Na het einde van elke maand een ASR-scenario 5 ‘Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden’ versturen (zie infobladen RVA – E22 et E55)

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen bedienden

U opteert voor ofwel de overgangsregeling tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen bedienden ofwel de bestaande regeling tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen bedienden……

Info en bron: Easypay Group Pelt
Industrielaan 16
3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38
E-mail: info@easypay-group.com